Radio 024: De Beste Classics & Hits !


Classics & hits
Nu: Classics & Hits
DJ: Non Stop
Voorkom ruzie met uw buren!

 

HEUMEN / WIJCHEN - Burenruzies komen in iedere buurt voor. Ze ontstaan door overlast. De ene buur doet of heeft iets dat de andere buur stoort en als hinderlijk wordt ervaren. Bijvoorbeeld uw buurman die zijn bus voor uw huis parkeert, de buurjongen die harde muziek draait of de buurkinderen die luidruchtig spelen. 

Ga het gesprek aan met elkaar! Blijf rustig en beheerst en vertel waarvan u overlast ervaart. Kijk of u samen tot een oplossing kunt komen. Voorkom dat een irritatie een dagelijkse ergernis wordt. Komt u er samen met de ander niet uit? Dan kunt u hulp vragen: meld overlast bij de gemeente, vraag buurtbemiddeling om begeleiding of schakel de wijkagent in.


Wijchen
Meld overlast in de openbare ruimte bij de gemeente. Bijvoorbeeld afval, vernieling of andere lastige situaties. Dit kan via wijchen.nl/meldingdoen of 024 751 71 11.

Buurtbemiddeling Wijchen
Het is belangrijk dat het contact met uw buren goed blijft. Lukt het niet meer om met elkaar te praten? Vraag hierbij hulp van een buurtbemiddelaar en ga samen weer het gesprek aan. Meer informatie vindt u op buurtbemiddelingwijchen.nl.

Wijkagent geeft tips
De wijkagent is regelmatig in uw wijk. Hij is het aanspreekpunt van de politie in uw buurt. En kan u tips geven over het omgaan met vervelende situaties. Benieuwd wie uw wijkagent is? Kijk op politie.nl/mijn-buurt/wijkagenten.


Heumen
Ervaart u overlast in de openbare ruimte door bijvoorbeeld afval, vernieling of andere hinderlijke situaties. Dan kunt u dat melden bij de gemeente Heumen via telefoonnummer 14 024 of 024-358 83 00.

Acute overlast
Ervaart u acute overlast die niet levensbedreigend of spoedeisend is? Meld dit dan bij de politie via telefoonnummer 0900-8844. Loopt de situatie uit de hand of is de overlast dusdanig dat elke seconde telt? Bel dan direct 112.

Begeleiding door Buurtbemiddeling
Het is belangrijk dat het contact met uw buren goed blijft. Wanneer met elkaar praten niet meer lukt, kunt u terecht bij de Buurtbemiddeling Heumen. U gaat dan onder begeleiding van een buurtbemiddelaar nogmaals het gesprek aan. Kijk voor meer informatie over buurtbemiddeling op buurtbemiddelingheumen.nl.


Snel op de hoogte blijven over het belangrijkste nieuws uit de regio? Volg/like onze facebookpagina!