Radio 024: De Beste Classics & Hits !


Classics & hits
Nu: De 024 Avondturen
DJ: Nonstop
Grootste conferentie voor onderwijsonderzoek in Nijmegen

 

NIJMEGEN - De 'ORD', de grootste conferentie voor onderwijsonderzoekers uit de Lage Landen vindt dit jaar van 13 tot 15 juni aan de Radboud Universiteit in Nijmegen plaats (tevens onderwijsstad dit jaar). Meer dan 600 Nederlandse en Vlaamse onderzoekers presenteren en discussiëren binnen het thema ‘Ondersteboven van onderwijs’ over onderwerpen als het toekomstbestendig maken van het onderwijs, passend onderwijs en creativiteit in het onderwijs. Een speciaal programma is gewijd aan een ontmoeting tussen de onderwijsonderzoekers en het onderwijsveld.

Op de conferentie worden onderzoeksresultaten op het gebied van onderwijs gedeeld en bediscussieerd, van postersessies tot ronde tafels. ''Met het thema ondersteboven van onderwijs willen we met de ORD extra aandacht vragen voor vernieuwing en alternatieve vormen van onderwijs'', zegt Paulien Meijer, hoogleraar bij de Radboud Docentenacademie, één van de organisatoren.

Naast de meer gangbare presentatievormen, zoals paperpresentaties, posters en symposia is er ook een reeks ‘alternatieve sessies’, die een andere opzet hebben waarin extra aandacht is voor ideeën om het onderwijs te veranderen. De samenleving verandert, hoe moet het onderwijs mee op het gebied van bijvoorbeeld diversiteit, creatieve vraagstukken, vakontwikkelingen en bestuurlijke vernieuwing?

Onderzoek ontmoet praktijk
De ORD begint op 13 juni met ‘Kom over de brug’, een speciaal programma dat een brug wil slaan tussen onderzoek en praktijk. Onderzoeksresultaten bereiken namelijk lang niet altijd de onderwijspraktijk. Onderwijsonderzoekers ontmoeten tijdens ‘Kom over de brug’ mensen uit de praktijk: leraren, schoolleiders en andere onderwijsprofessionals. Centraal staat de vraag: Wat kunnen onderzoek en praktijk van elkaar leren? Thema’s die voorbijkomen zijn creativiteit, de digitale samenleving, ‘goed onderwijs’, en motiverend lesgeven.

Vroeg selecteren of niet?
Op donderdag 14 juni is er een debat over een ander heet hangijzer binnen het onderwijs: moeten we leerlingen juist vroeg of laat selecteren op niveau? Hieraan nemen vertegenwoordigers deel van het Ministerie van OCW, De Onderwijsraad, de VO-Raad, De inspectie van het onderwijs en de wetenschap. Selecteren we niet te vroeg? En gaat dat niet ten koste van de kinderen met een lager niveau? Hoogleraar en medeorganisator Eddie Denessen doet zelf onderzoek naar het fenomeen en vindt van wel. ''Ik zou willen pleiten voor het Scandinavische model: tot 15 jaar gezamenlijk naar school.''

Keynotes zijn er op de ORD verder van Alexander Rinnooy Kan (Uva), Jan Bransen (Radboud Universiteit), Pieter Fannes (KU Leuven), Linda Juang (University of Potsdam) en Monique Volman (Uva).


Snel op de hoogte blijven over het belangrijkste nieuws uit de regio? Volg/like onze facebookpagina!