Radio 024: De Beste Classics & Hits !


Classics & hits
Nu: De 024 Avondturen
DJ: Nonstop
Persoonsgegevens Heumen aangescherpt

 

HEUMEN - Vanaf vandaag is de 'Algemene Verordening Gegevensbescherming' (AVG) van toepassing. Deze verordening vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Binnen de gemeente Heumen wordt veel gewerkt met persoonsgegevens en deze gegevens worden intern en soms ook extern (uit)gewisseld. De wijze waarop met persoonsgegevens moet worden omgegaan is gebonden aan regels. Met de komst van de AVG worden de bestaande regels aangescherpt.

Om aan de privacyregels te voldoen heeft de gemeente Heumen diverse maatregelen genomen. De belangrijkste zijn: het actualiseren en vaststellen van het al bestaande register van verwerkingen van persoonsgegevens, het vaststellen van privacybeleid en het vaststellen van procedures voor de uitoefening van rechten zoals het recht op inzage. Verder is de verplichte Functionaris gegevensbescherming benoemd.

Zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens
Naast deze maatregelen is een informatiebeveiligingsbeleid en een uitvoeringsplan opgesteld met daarin tevens aandacht voor datalekken. Alle getroffen maatregelen hebben het gezamenlijke doel om zo zorgvuldig mogelijk om te gaan met de persoonsgegevens van inwoners. Dit is een proces dat in ontwikkeling is en blijft.

Register persoonsgegevens
De gemeente Heumen zet binnenkort onder andere het register van verwerkingen van persoonsgegevens op de website. Dit register biedt inzicht in de reikwijdte van de verantwoordelijkheid van de gemeente, omdat daarin elk gemeentelijk proces waarin persoonsgegevens een rol spelen, is vastgelegd. Raadpleging van dit register biedt daarom zowel voor de gemeente als voor haar inwoners inzicht in de wijze waarop door de gemeente met persoonsgegevens wordt omgegaan.


Snel op de hoogte blijven over het belangrijkste nieuws uit de regio? Volg/like onze facebookpagina!