Radio 024: De Beste Classics & Hits !


Classics & hits
Nu: De 024 Avondturen
DJ: Nonstop
Onderzoek naar ervaringen Wmo gemeente Heumen

 

HEUMEN - De gemeente Heumen wil graag weten wat inwoners vinden van de ondersteuning die men ontvangt vanuit de Wmo, zoals hulp bij het huishouden, een woningaanpassing, een rolstoel, dagbesteding of begeleiding. Daarom start binnenkort het jaarlijkse cliëntervaringsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Bureau I&O Research voert het onderzoek voor de gemeente Heumen uit.

Deze week heeft een groot deel van de inwoners, die in 2017 hulp of een voorziening vanuit de Wmo heeft gekregen, per post een uitnodiging ontvangen voor het invullen van een vragenlijst. De vragenlijst kan op papier of digitaal worden ingevuld, dit kan tot uiterlijk 24 juni.

Vertrouwelijk
Het verwerken van de antwoorden gebeurt anoniem. De vragenlijsten worden door het bureau vertrouwelijk behandeld en gebruiken we alleen voor dit onderzoek. De antwoorden welke worden gegeven zijn niet van invloed op de hulp of ondersteuning die men krijgt.

Het is niet verplicht om deze vragenlijst in te vullen. Maar het is voor de gemeente belangrijk dat zoveel mogelijk mensen dit wel doen. ''Met uw ervaringen kunnen wij de hulp en ondersteuning verbeteren.'' Aldus de gemeente Heumen.


Snel op de hoogte blijven over het belangrijkste nieuws uit de regio? Volg/like onze facebookpagina!