Lintjesregen 2018 gemeente Heumen

 

HEUMEN - Op 26 april 2018 reikte burgemeester Mittendorff aan acht inwoners van de Gemeente Heumen tijdens de Lintjesregen een Koninklijke Onderscheiding uit. Dat gebeurde dit jaar bij de gedecoreerden thuis of op locatie. Er zijn zes gedecoreerden benoemd tot ‘Lid in de Orde van Oranje Nassau’ en twee tot ‘Ridder in De Orde van Oranje Nassau’.

De heer E.L.M.A. (Eric) Dyckhoff (76) uit Overasselt (Ridder in De Orde van Oranje Nassau)
De heer Dyckhoff heeft zich vele decennia verdienstelijk gemaakt op medisch gebied en op sociaalcultureel gebied. Na zijn studie medicijnen heeft hij zich gespecialiseerd in de psychiatrie aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Hij heeft hier ook op de afdeling Psychiatrie gewerkt en later bij het voormalige RIAGG. Na zijn vertrek bij het RIAGG startte de heer Dyckhoff zijn eigen praktijk als vrijgevestigd psychiater. Ook was hij bij meerdere behandelklinieken zoals Overwaal en de Pompekliniek betrokken. Op cultureel gebied is hij sinds 1995 voorzitter van koor Ton sur Ton waarbij hij onder andere de teksten, vertalingen en achtergrondinformatie schrijft voor de programmaboekjes. Ook had de heer Dyckhoff een grote rol in de oprichting en organisatie van het koor voor oude muziek ‘Per Sonorem’. Daarnaast is hij sinds 2006 actief voor het Vlaams Kwartier te Nijmegen, met als belangrijkste aandachtsgebied de Vlaamse Polyfonie. Bij deze organisatie was hij vanaf 2009 ook lid van de Raad van Toezicht. Na opheffing van deze raad is hij van 2015 tot heden adviseur van het bestuur. Hij organiseert zeer gewaardeerde concerten in de Cenakelkerk in Heilig Landstichting. Verder is hij oprichter van de Stichting Intervalli. Deze stichting stelt zich tot doel om jaarlijks zangweken Oude Muziek te organiseren voor getalenteerde amateurs en pre-professionele zangers. Muziek is zijn passie en kan hem echt roeren. Op sociaal gebied zet hij zich in als bestuursvoorzitter voor de Stichting Het Tweede Huis, een sociaal-maatschappelijk opvanghuis. De medewerkers zijn allen vrijwilligers, zo ook de bestuurders. De heer Dyckhoff staat bekend als een zeer actief mens.

De heer M.P.J. (Martien) Versleijen (81) uit Malden (Lid in De Orde van Oranje Nassau)
Al meer dan 20 jaar zet de heer Versleijen zich belangeloos in op sociaal en cultureel gebied. Hij is sinds 1996 bezorger bij de Stichting Vrijwillige Hulpdienst/Tafeltje Dekje. Vanaf 2002 is de heer Versleijen het aanspreekpunt van deze dienst waarbij hij de hulpvragen stroomlijnt. Sinds september 2000 is hij secretaris van het Dagelijks Bestuur. Alle taken die voortvloeien uit deze functie voert hij voortreffelijk uit. Vanaf 2011 fungeert hij als vervanger van de drie coördinatoren. De heer Versleijen is verder vanaf 1980 verbonden aan de Harmonie Hatert. In 1983 werd hij lid van het bestuur en tussen 1986 en 2005 was hij penningmeester. Binnen de Harmonie staat de heer Versleijen bekend als iemand die vrijwel altijd klaar staat voor zijn medemuzikanten, of het nu gaat om vervoer, opslag, het archief of om een belangstellend woord. Ook is de heer Versleijen sinds 1997 collectant voor meerdere goede doelen. Ondanks zijn gevorderde leeftijd zet hij zich dagelijks geheel belangeloos en intensief in voor mensen die zijn hulp nodig hebben. Dit doet hij op een prettige en vriendelijke manier, met oog en oor voor zijn medemens.

De heer I. (Ivo) Weijtmans (40) uit Malden (Lid in De Orde van Oranje Nassau)
De heer Weijtmans doet ondanks zijn lichamelijke gesteldheid heel veel op sociaal en cultureel gebied. Hij probeert van elke dag iets goeds te maken door andere mensen blij te maken. Dit doet hij door de dagverzorging in Malderburch te ondersteunen bij haar taken maar ook door de oprichting van een schildergroepje. Naast creatieve groeplessen geeft hij ook schilderlessen in het Steenhuys. Zijn talent komt daar goed tot zijn recht. Als bestuurslid bij Stichting Samen Kunst & Volharding organiseert hij de jaarlijkse hobby- en speelgoedbeurs, om geld op te halen voor de stichting. Vroeger speelde hij de trom bij Samen Kunst & Volharding maar helaas kan hij sinds 2009 zelf niet meer musiceren. Iedereen kan een voorbeeld aan hem nemen; de heer Weijtmans laat zich niet uit het veld slaan, hij is een enorme doorzetter.

De heer A.J.H. (Toon) Janssen (66) uit Malden (Lid in De Orde van Oranje Nassau)
Sinds 1977 heeft de heer Janssen diverse functies vervuld bij volleybalvereniging VC Malden. Hij is trainer en coach van het damesteam 1. Onder zijn leiding werd het team kampioen. Al ruim 40 jaar vervult de heer Janssen de rol van scheidsrechter. Wekelijks fluit hij de wedstrijden tijdens de competities. Bovendien is hij scheidsrechter-coördinator. Vanaf 1991 heeft hij de rol van voorzitter op zich genomen. Omdat zijn zoon ging voetballen bij SV Juliana is hij ook daar sinds 1996 actief. Hij was verslaggever en penningmeester (tussen 1997 en 2003). Tussen 1992 en 2003 was hij jeugdleider en was hij verantwoordelijk voor allerlei zaken rondom het mogelijk maken van de wedstrijden. Bij de lokale politiek van Malden is hij sinds 2008 betrokken. Eerst als voorzitter van de PvdA afdeling Heumen en later (2012) werd hij fractielid van PvdA/GroenLinks. Bij de politieke ambities en doelen heeft hij aandacht voor de menselijke maat. Een praktische kijk en aanpak, aangevuld met een zekere bescheidenheid zijn kenmerkend voor hem. Naast zijn inzet voor de genoemde sportactiviteiten was hij tussen 1978 en 2000 actief als organisator van de jaarlijkse jeugd/gezinsvierdaagse in Wijchen en als bestuurslid van de speeltuin ‘De Blije Dries’. Verder doet hij sinds 2004 genealogisch onderzoek voor diverse families.

Mevrouw M.V.E. (Ria) Limbach (76) uit Malden (Lid in De Orde van Oranje Nassau)
Mevrouw Limbach is sinds 1975 zweminstructeur. In de loop van de jaren heeft zij zich ontwikkeld tot een zwemjuf die speciale begeleiding kan geven aan kinderen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. Ze heeft zichzelf verder ontwikkeld zodat ze op een verantwoorde wijze zwembegeleiding kan bieden aan kinderen met onder andere autistische aandoeningen. Ouders kiezen juist het zwembad in Malden vanwege mevrouw Limbach en dit komt door haar heldere visie op zwemles, de kwaliteit van haar lessen en haar oneindige geduld. In 1977 heeft zij samen met een fysiotherapeut de zwemclub ‘De Roerduikers’ opgericht, met als doel volwassenen en kinderen met een lichamelijke of verstandelijke beperking te leren zwemmen. Het bijzondere van haar aanpak is dat zij altijd uitgaat van de mogelijkheden van het kind. Bovendien draagt de zwemles bij aan het sociale netwerk van elk kind en is er interactie met andere kinderen, vanwege de laagdrempelige omgeving. Mevrouw Limbach is duidelijk en gestructureerd en tegelijkertijd ook zeer hartelijk.

Mevrouw E.B. (Trix) Willemse-Zuidema (78) uit Malden (Lid in De Orde van Oranje Nassau)
Mevrouw Willemse-Zuidema werkt al 27 jaar als vrijwilligster in de Stevenskerk in Nijmegen. Op onopvallende wijze zet zij vele uren per week haar talenten in. Ze heeft een grote liefde voor de Stevenskerk, ze heeft veel historische kennis en is een geliefd rondleidster van de kerk. Tevens is ze al lange tijd lid van de Protestantse gemeente Heumen. Zij heeft voor de kerkgemeenschap de nodige taken verricht, zoals het mede-leidinggeven aan de groep 15-18 jarigen van de kerk (jongerencatechese). Ze verzorgt de administratie van het kerkelijk blad ‘Wegwijs’ (sinds 1997). Ze spant zich verder in voor Oecumenisch Winterwerk Malden waarbij ze avonden over Middeleeuwse kunstuitingen organiseert. Gedurende 17 jaar heeft mevrouw Willemse-Zuidema onafgebroken twee dagdelen per week als docent Kunstgeschiedenis cursussen gegeven bij Stichting Bijzonder werk. Nadat de Stichting is gestopt namen de cursisten zelf het initiatief om verder te gaan met haar lessen kunstgeschiedenis. Bovendien geeft mevrouw Willemse-Zuidema les aan asielzoekers en statushouders. Ze staat bekend als heel kordaat en vriendelijk.

De heer J.T.W.J.M.R. (Jos) van den Berg (69) uit Malden ( Ridder in De Orde van Oranje Nassau)
De heer Van den Berg is sinds 1978 actief als (internationaal) scheidsrechter bij de Nederlandse Tafeltennisbond. In bijna 40 jaar is hij uitgegroeid tot een bijzonder ervaren scheidsrechter op het hoogste niveau van tafeltennis. Hij is gedurende het competitieseizoen op alle wedstrijddagen in touw. De heer Van den Berg is uitstekend in staat zijn schat aan kennis en ervaring over te brengen op beginnende scheidsrechters. Hij ondersteunt hen in hun opleiding; hij geeft tips en adviezen op een heldere, rustige en opbouwende manier. Vanwege zijn jarenlange ervaring als scheidsrechter wordt hij regelmatig uitgenodigd om in het buitenland als scheidsrechter op te treden bij meerdaagse internationale toernooien. Daarnaast maakt de heer Van den Berg sinds 1998 deel uit van de scheidsrechterscommissie van de Nederlandse Tafeltennisbond in de functie van wedstrijdsecretaris. Hij is verantwoordelijk is voor de indeling van scheidsrechters bij competitiewedstrijden en voor de toewijzing van scheidsrechters bij nationale en internationale toernooien. Sinds 1965 is de heer Van den Berg lid van de lokale tafeltennisvereniging ‘Door Training Sterk’. In de functie van bestuurslid heeft hij diverse functies bekleed zoals competitieleider, jeugdtrainer, begeleider bij wedstrijden, organisator van diverse tafeltennistoernooien, en medeorganisator van evenementen. De heer Van den Berg is behalve gedreven en consequent in zijn werkzaamheden ook sociaal bewogen en behulpzaam.

Mevrouw C. (Tineke) Kleppe (78) uit Malden (Lid in De Orde van Oranje Nassau)
Mevrouw Kleppe maakte van 1968 tot 1976 deel uit van het bestuur van de Stichting Katholiek Onderwijs te Wijchen. Daarnaast was ze bijzonder actief als ouder bij buitenschoolse activiteiten op de school van haar kinderen. Ze zette zich op bijzondere wijze in voor de school, het personeel en de kinderen en gaf op een voorbeeldige wijze invulling aan ouderparticipatie. Van 2003 tot 2007 was ze betrokken bij de Stichting Het Kruispunt Nijmegen. Deze stichting is opgericht voor (voormalig) dak- en thuislozen in Nijmegen en omgeving. Ze was zeer betrokken en begaan met het werk. Ze verrichtte goed werk als secretaris van het bestuur en was voortvarend in het oppakken van diverse taken die buiten haar formele bestuurstaak lagen. Verder is mevrouw Kleppe 20 jaar lang vrijwilliger geweest bij de Protestantse Gemeente Heumen, waarbij zij een bijdrage leverde aan de zondagse eredienst en bezoeken aflegde in haar woonwijk. Bovendien was ze daar scriba (secretaris) tussen 2004 en 2014. Sinds 2009 is mevrouw Kleppe vrijwilligster bij Natuur Stichting Kadans en beheert zij het secretariaat. Ook verricht zij andere werkzaamheden zoals het begeleiden van de jeugd tijdens educatielessen (ook vrijwilligers van het AZC Grave), het leiden van excursies en het aansturen van vrijwilligers. Bij al haar werkzaamheden verzet mevrouw Kleppe veel werk op een bevlogen manier.


Snel op de hoogte blijven over het belangrijkste nieuws uit de regio? Volg/like onze facebookpagina!

Meer nieuws uit Heumen

Heumen zet mantelzorgers in het zonnetje!

HEUMEN - Mantelzorgers hebben een belangrijke rol in onze samenleving. Ieder jaar in november, rond de Dag van de Mantelzorg, besteedt de gemeente Heumen dan ook extra aandacht...

Lees meer...


Gestolen voertuigen aangetroffen in Mook

MOOK - In twee gebouwen aan de Bovensteweg in Mook heeft de politie twee gestolen personenauto’s, een gestolen motorfiets en een aantal tabletteermachines aangetroffen.

Lees meer...


Doe mee met Burendag in Heumen!

HEUMEN - Op zaterdag 22 september viert Nederland Burendag. Als u samen met uw buurt een goed initiatief voor Burendag bedenkt, kunt u daar onder voorwaarden een bijdrage tot...

Lees meer...


Hoe werkt onkruidverwijdering in de gemeente Heumen

HEUMEN - In de openbare ruimte verwijdert Dar het onkruid op de stoep en straat in de gemeente Heumen. Sinds een paar jaar is het verboden om chemische bestrijdingsmiddelen te...

Lees meer...


Heumen zoekt mooiste Vierdaagsefoto!

HEUMEN - De gemeente Heumen is op zoek naar de allermooiste Vierdaagsefoto's, gemaakt in de gemeente Heumen tijdens de wandelmars of festiviteiten. Feest of loopt u mee? Stuur...

Lees meer...


In Heumen ‘4dorpentocht’ tijdens Vierdaagse

HEUMEN - De Vierdaagse komt eraan! De gemeente Heumen maakt zich op voor editie 102. Ook dit jaar kunnen geïnteresseerden weer meedoen met de ‘4dorpentocht’ op woensdagavond 18...

Lees meer...


Verkeersmaatregelen in Heumen tijdens Vierdaagse

HEUMEN - Van woensdag 18 tot en met vrijdag 20 juli zijn in verband met de Vierdaagse een aantal wegen afgesloten en omleidingen ingesteld in de gemeente Heumen. Hieronder...

Lees meer...


Extra water voor bomen tegen droogte in Heumen

HEUMEN - Veel bomen verliezen door dit bijzonder droge weer vroegtijdig hun blad. Bij platanen is dit goed te zien. De bast en ook de bladeren vallen eerder af dan normaal. 

Lees meer...


Afsluitende bijeenkomst stuw Nederasselt volgt in najaar

NEDERASSELT / GRAVE - De ravage aan de stuw bij Grave als gevolg van een aanvaring door de ‘Maria Valentina’ op 29 december 2016 was wekenlang landelijk nieuws. Een grote...

Lees meer...


Scouting Malden fietst € 500,- bij elkaar

MALDEN - € 500,- fietsten (jeugd) leden, familie en vrienden van Scouting Malden bij elkaar. Voorzitter Frank de Water en groepsbegeleider Jos Verheggen kregen op zaterdag 23...

Lees meer...