Aanmelden initiatieven in Heumen hele jaar mogelijk

 

HEUMEN - Hebt u al goede voornemens voor het nieuwe jaar? Bedenk bijvoorbeeld samen met uw straat- of buurtgenoten een mooi initiatief om de leefbaarheid van uw buurt of dorp te verbeteren. Wist u dat u hier ondersteuning of geld voor kunt krijgen van de gemeente? Vanaf januari kunt u het hele jaar door een idee aanmelden. De oude regeling waarbij er één gelegenheid is voor het indienen van ideeën waarbij u hulp van de gemeente nodig heeft, vervalt hiermee. Hiermee gaat de gemeente beter aansluiten bij nieuwe en mooie initiatieven!


Samen werken aan uw eigen buurt of dorp maakt dat u elkaar kent, dat u zich thuis voelt en dat u iets kunt betekenen voor anderen. U kunt een ‘Vonkje’ of ‘Initiatief’ aanvragen.

Vonkje
Een vonkje is een idee dat u eenvoudig zelf kunt uitvoeren, zonder hulp van de gemeente. U krijgt er maximaal €500,- voor. Vraag een Vonkje bijtijds aan; ruim voordat u met uw idee aan de slag wilt. U kunt geen vonkje indienen voor een idee dat al heeft plaatsgevonden.

Initiatief
Een Initiatief is een idee waar u meer dan €500,- voor nodig heeft en waar u mogelijk hulp van de gemeente bij nodig heeft.

Spelregels
Voor de Vonkjes en de Initiatieven gelden een aantal spelregels. Zo moet uw idee er bijvoorbeeld aan bijdragen dat bewoners prettig samenleven, bewoners in de buurt moeten uw idee steunen en het idee moet binnen een jaar tot een concreet resultaat leiden. U kunt de spelregels vinden op: www.heumen.nl/goedideewijdoenmee.

Aanvragen
U kunt uw Vonkje of Initiatief eenvoudig indienen via het aanvraagformulier op www.heumen/nl/goedideewijdoenmee. De gemeente behandelt aanvragen op volgorde van binnenkomst en kennen subsidie toe zolang het budget voor het lopende jaar dit toelaat.

Participatiekaart.nl
Wilt u weten welke initiatieven er zijn in de gemeente Heumen? U vindt het op participatiekaart.nl. U kunt zoeken op locatie of op verschillende categorieën. Hiermee wil de gemeente laten zien wat bewoners, bedrijven en organisaties allemaal doen in hun leefomgeving en daarmee andere bewoners inspireren en stimuleren om ook een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid in hun dorp of buurt.


Snel op de hoogte blijven over het belangrijkste nieuws uit de regio? Volg/like onze facebookpagina!

Ander nieuws uit Heumen

Duurzaam en comfortabel wonen in de gemeente Heumen

HEUMEN - Prettig wonen met lage energiekosten? Dit geldt niet alleen voor nieuwbouw woningen. Ook bij bestaande bouw kunt u maatregelen nemen die energie besparen en uw huis...

Lees meer...


Vanaf vrijdag schaatsen bij het Winterfestijn in Malden

MALDEN - De opbouw is in volle gang! Komt u ook schaatsen bij het Winterfestijn Malden? Vanaf vrijdag 10.00 uur is de ijsbaan geopend. Naast de ijsbaan is er onder andere een...

Lees meer...


Gemeente Heumen ontvangt 5 ton subsidie

HEUMEN - De gemeente Heumen heeft voor drie projecten subsidie gekregen van de Provincie Gelderland. Woensdag 6 december kwamen de gedeputeerde, mevrouw Meyers, en de commissie...

Lees meer...


Heumen gaat aan de windenergie!

HEUMEN - Heumen gaat aan de windenergie. De gemeente heeft de mooie en broodnodige ambitie om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Windenergie zal daar een grote bijdrage aan...

Lees meer...


Boom voor gemeentehuis Heumen wordt gekapt

HEUMEN - De kastanjeboom voor het gemeentehuis in Malden bepaalt al jarenlang het beeld bij de ingang. Deze boom is ziek. Ondanks maatregelen om de conditie te herstellen, gaat...

Lees meer...


Gemeente Heumen verwacht positieve jaarcijfers 2017

HEUMEN - Om de financiële ontwikkelingen en de voortgang in het vastgestelde beleid goed te kunnen volgen en met de gemeenteraad te delen, biedt het college van b&w maandelijks...

Lees meer...


Drie weken schaatsen op het Kerkplein in Malden

HEUMEN - Vanaf half december kan er drie weken lang geschaatst worden op een ijsbaan in de gemeente Heumen. Naast de ijsbaan is er onder andere een koek en zopie kraam, horeca...

Lees meer...


Drie aanhoudingen na vondst hennepkwekerij in Overasselt

OVERASSELT - In een woning aan de Hoogstraat in Overasselt werd op dinsdagmorgen 28 november een in werking zijnde hennepkwekerij aangetroffen. In de kwekerij stonden 158...

Lees meer...


Welke regels gelden op een woonerf?

HEUMEN - De gemeente Heumen krijgt regelmatig signalen van inwoners dat er op verschillende woonerven in de gemeente automobilisten zich niet of onvoldoende houden aan de daar...

Lees meer...


Openstelling Kerkplein voor parkeren in Malden

MALDEN - Het najaar is traditioneel de periode waarin het winkelcentrum van Malden veel bezoekers trekt met hoge bezettingsgraden op de parkeerterreinen als gevolg. 

Lees meer...