Welke regels gelden op een woonerf?

 

HEUMEN - De gemeente Heumen krijgt regelmatig signalen van inwoners dat er op verschillende woonerven in de gemeente automobilisten zich niet of onvoldoende houden aan de daar geldende verkeersregels.

Welke regels gelden op een woonerf?
Voor alle woonerven geldt dat automobilisten, brommers en fietsers stapvoets dienen te rijden (maximaal 15 km per uur). Daarbij is het van belang dat alle bestuurders van rechts voor gaan.

Dit geldt dus niet alleen voor auto's, maar ook voor fietsers, bromfietsers en bestuurders van gehandicaptenvoertuigen. Een fietser die van rechts komt heeft dus voorrang op een automobilist. Dit is mogelijk omdat auto's stapvoets op een woonerf moeten rijden.

Parkeren
Het parkeren in een woonerf mag alléén op plaatsen die als zodanig zijn aangegeven of aangeduid. Op andere plaatsen in een woonerf is parkeren verboden.

Niet hinderen
Wie op een woonerf rijdt met een auto, brommer of fiets, mag de voetgangers niet hinderen. Voetgangers en spelende kinderen mogen op hun beurt auto's niet tegenhouden of onnodig belemmeren.

Spelen of lopen binnen het erf
Op wegen binnen een woonerf mag overal worden gelopen en gespeeld. Voetgangers en spelende kinderen mogen wegen die liggen binnen het erf over de volle breedte gebruiken. Om deze reden is het erf dan ook niet verdeeld in een aparte rijbaan en verhoogde trottoirs.

Inritconstructie
Bestuurders die het woonerf vanaf de weg binnenkomen of die het woonerf verlaten en de weg op rijden, moeten het overige verkeer (dus ook voetgangers) voor laten gaan indien er sprake is van een inritconstructie. Er staat dan ook een speciaal woonerf-verkeersbord (zoals hieronder aangegeven).


Snel op de hoogte blijven over het belangrijkste nieuws uit de regio? Volg/like onze facebookpagina!

Ander nieuws uit Heumen

Duurzaam en comfortabel wonen in de gemeente Heumen

HEUMEN - Prettig wonen met lage energiekosten? Dit geldt niet alleen voor nieuwbouw woningen. Ook bij bestaande bouw kunt u maatregelen nemen die energie besparen en uw huis...

Lees meer...


Vanaf vrijdag schaatsen bij het Winterfestijn in Malden

MALDEN - De opbouw is in volle gang! Komt u ook schaatsen bij het Winterfestijn Malden? Vanaf vrijdag 10.00 uur is de ijsbaan geopend. Naast de ijsbaan is er onder andere een...

Lees meer...


Gemeente Heumen ontvangt 5 ton subsidie

HEUMEN - De gemeente Heumen heeft voor drie projecten subsidie gekregen van de Provincie Gelderland. Woensdag 6 december kwamen de gedeputeerde, mevrouw Meyers, en de commissie...

Lees meer...


Heumen gaat aan de windenergie!

HEUMEN - Heumen gaat aan de windenergie. De gemeente heeft de mooie en broodnodige ambitie om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Windenergie zal daar een grote bijdrage aan...

Lees meer...


Aanmelden initiatieven in Heumen hele jaar mogelijk

HEUMEN - Hebt u al goede voornemens voor het nieuwe jaar? Bedenk bijvoorbeeld samen met uw straat- of buurtgenoten een mooi initiatief om de leefbaarheid van uw buurt of dorp...

Lees meer...


Boom voor gemeentehuis Heumen wordt gekapt

HEUMEN - De kastanjeboom voor het gemeentehuis in Malden bepaalt al jarenlang het beeld bij de ingang. Deze boom is ziek. Ondanks maatregelen om de conditie te herstellen, gaat...

Lees meer...


Gemeente Heumen verwacht positieve jaarcijfers 2017

HEUMEN - Om de financiële ontwikkelingen en de voortgang in het vastgestelde beleid goed te kunnen volgen en met de gemeenteraad te delen, biedt het college van b&w maandelijks...

Lees meer...


Drie weken schaatsen op het Kerkplein in Malden

HEUMEN - Vanaf half december kan er drie weken lang geschaatst worden op een ijsbaan in de gemeente Heumen. Naast de ijsbaan is er onder andere een koek en zopie kraam, horeca...

Lees meer...


Drie aanhoudingen na vondst hennepkwekerij in Overasselt

OVERASSELT - In een woning aan de Hoogstraat in Overasselt werd op dinsdagmorgen 28 november een in werking zijnde hennepkwekerij aangetroffen. In de kwekerij stonden 158...

Lees meer...


Openstelling Kerkplein voor parkeren in Malden

MALDEN - Het najaar is traditioneel de periode waarin het winkelcentrum van Malden veel bezoekers trekt met hoge bezettingsgraden op de parkeerterreinen als gevolg. 

Lees meer...