Gemeenteraad Heumen stelt begroting 2018 vast

 

HEUMEN - Op dinsdag 7 november vergaderde de gemeenteraad over de begroting voor 2018. Na de algemene beschouwingen van de vier fracties en de bespreking van 7 moties werd de begroting met 17 stemmen vóór en 0 tegen vastgesteld.

Terugblik en vooruitblik
Alle fracties blikten terug op de bestuursperiode. Ook spraken zij zich uit over de nog komende maanden van het huidige gemeentebestuur, tot de verkiezingen in maart 2018. De algemene toon was positief. Er zijn veel plannen uit het coalitieakkoord gerealiseerd in de afgelopen jaren.

Ook het financiële plaatje voor de gemeente is gunstig; voor 2018 is er een begrotingsoverschot van € 900.000. In de jaren daarna loopt dit overschot nog op tot ruim € 2.000.000. De vier fracties verschilden op meerder punten van mening; wat betreft het gebruik van duurzame energie en het belang van passende zorg voor de inwoners die dat nodig hebben zaten zij op één lijn.

Zeven moties
Er was voor de raadsleden ook nog wel wat te wensen over. De vier raadsfracties hebben 7 moties ingediend; dit zijn gerichte verzoeken aan het college. Deze moties gingen over de volgende onderwerpen: groot en duurzaam onderhoud aan de sporthal in Overasselt, verduurzaming in het algemeen van maatschappelijk vastgoed, verlevendiging en aankleding van het Kerkplein in Malden (onder andere in de kersttijd), de toekomst van de Rijksweg in Malden, een overdracht wat betreft de ontwikkelingen in het centrum van Malden en tot slot het inrichten van een regionaal investeringsfonds. De zeven moties konden allemaal op instemming van de voltallige gemeenteraad rekenen. Het college gaat ermee aan de slag.


Snel op de hoogte blijven over het belangrijkste nieuws uit de regio? Volg/like onze facebookpagina!

Ander nieuws uit Heumen

Meldingen gemeente Heumen digitaal doorgeven

HEUMEN - Door het jaar heen ontvangt de gemeente Heumen regelmatig meldingen van inwoners over problemen in de omgeving, zoals bijvoorbeeld overlast van hondenpoep, losliggende...

Lees meer...


Gemeente gaat bomen kappen in de beukenlaan Malden

MALDEN - In de beukenlaan in Malden aan de Oosterkanaaldijk ter hoogte van de wijk Hoogenhof en bedrijfsterrein Sluisweg staan tien beuken die een slechte conditie hebben. Deze...

Lees meer...


Hennepkwekerij aangetroffen in bijgebouwen 'grote villa' Heumen

HEUMEN - De politie heeft woensdag een in werking zijnde hennepkwekerij aangetroffen in de bijgebouwen van een 'grote villa' in de gemeente Heumen. Twee verdachten zijn hierbij...

Lees meer...


Gemeente Heumen verkozen als beste gemeente van 2017

HEUMEN - Gemeente Heumen is de winnaar van de derde editie van best beoordeelde gemeente. Deze jaarlijkse prijs wordt uitgereikt door het landelijk platform voor meldingen...

Lees meer...


Ondernemers tekenen contract 'Werklandschap Overasselt'

OVERASSELT - Dinsdag 23 januari trapte wethouder van den Berg symbolisch af: Werklandschap Overasselt is in opbouw! Van den Berg verlegde de eerste pijp op de bouwgrond aan de...

Lees meer...


Woningbouwplannen in de gemeente Heumen

HEUMEN - Op dit moment zijn er verschillende nieuwbouwplannen in de gemeente Heumen. Regelmatig krijgt de gemeente hier vragen over. Daarom vindt u op ...

Lees meer...


Wijziging tarieven Milieustraat Malden

MALDEN - Het meeste afval dat u aanbiedt op de Milieustraat in Malden is gratis. Voor een aantal afvalsoorten zoals bouw- en sloopafval, puin en grof restafval geldt een...

Lees meer...


Subsidie voor muziekprojecten op scholen gemeente Heumen

HEUMEN - De gemeente Heumen vindt het belangrijk dat kinderen op school kennismaken met muziek. Muziek is belangrijk voor de ontwikkeling en de creativiteit van kinderen....

Lees meer...


Onderhoud aan bomen gemeente Heumen

HEUMEN - De gemeente Heumen is volop bezig met onderhoud aan de bomen. De bomen worden gesnoeid en enkele bomen worden gekapt. Sommige bomen zijn in slechte conditie, andere...

Lees meer...


Werkzaamheden aan het riool in Malden

MALDEN - Van maandag 15 januari tot en met woensdag 31 januari vinden er werkzaamheden plaats aan een deel van het rioolstelsel langs de Rijksweg N844 in Malden. Het riool...

Lees meer...