Radio 024: De Beste Classics & Hits !


Classics & hits
Nu: Classics & Hits
DJ: Non Stop
Lintjesregen 2018 gemeente Beuningen

 

BEUNINGEN - Op donderdag 26 april 2018 vond er in de gemeente Beuningen ter gelegenheid van Koningsdag de zogenaamde ‘Algemene Gelegenheid’ plaats. Vier inwoners van de gemeente Beuningen ontvingen hierbij een Koninklijke Onderscheiding.

Het gaat hierbij om de volgende personen:

Mevrouw J.G.G. Nijsse-Cornelissen (Rosanne)
Mevrouw J.G.G. Nijsse-Cornelissen (Rosanne) Mevrouw Nijsse-Cornelissen wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Deze benoeming is gebaseerd op de jarenlange activiteiten die zij doet op vrijwillige basis voor de medemens.

Dit komt tot uiting in het werk dat mevrouw Nijsse-Cornelissen nu doet als bestuurslid voor de Stichting Sociaal Cultureel Centrum de Lèghe Polder, de Stichting Het Dijkmagazijn, de Stichting Beuningen Sportief, de Zorggroep Maas & Waal en de Stichting Stedenband Beuningen Mikolow. Verder is zij actief als vrijwilligster bij de Stichting Beuningen On Ice.In het verleden is zij actief geweest als bestuurslid bij Fanfare Kunst en Volharding.

Stichting Sociaal Cultureel Centrum de Lèghe Polder Zo is mevrouw Nijsse-Cornelissen vanaf 2000 actief bij de Stichting Sociaal Cultureel Centrum de Lèghe Polder. In eerste instantie als vrijwilligster. Vanaf 2007 zet zij zich als bestuurslid onder andere in voor de personeelsbelangen. Ze is ook aanspreekpunt voor de medewerkers van de stichting. Voor het uitvoeren van haar nieuwe ideeën maakt zij gebruik van haar netwerk. Zij heeft samen met de andere bestuurders ervoor gezorgd dat de bibliotheek een blijvende huurder werd van het dorpshuis. Dit was nodig om de exploitatie van het dorpshuis goed te kunnen leiden.

Beuningen Sportief Vanaf 2002 is zij bestuurslid bij Stichting Beuningen Sportief. Zij is betrokken bij het uitvoeren van de scholensportdag van de groepen 7 van de basisscholen in de gemeente Beuningen.

Beuningen on Ice In 2008 is mevrouw Nijsse-Cornelissen begonnen als vrijwilliger bij Stichting Beuningen On Ice. Zij zorgt voor de communicatie naar de basisscholen in de gemeente Beuningen. Alle basisscholen uit de 4 kerkdorpen van Beuningen krijgen in de week voor de kerstvakantie de mogelijkheid om gratis te komen schaatsen. Zij regelt verder het hele proces van deze intussen traditionele schaatsweek.

Stichting Stedenband Mikolow in Polen Sinds 2011 is zij bestuurslid van de Stichting Stedenband Mikolow in Polen. Zij vertegenwoordigt hierin de gemeente Beuningen op verschillende bezoeken aan de zusterstad Mikolow. Ook in de gemeente Beuningen is zij mede verantwoordelijk voor alle ontvangsten uit de zusterstad.

Het Dijkmagazijn Mevrouw Nijsse-Cornelisse is sinds 2012 bestuurslid van de Stichting Het Dijkmagazijn Beuningen. Naast de algemene zaken is zij vooral bezig met de educatie en voorlichting aan (jonge) kinderen. Verder begeleidt en ondersteunt zij de (vrijwillige) medewerkers van Het Dijkmagazijn.

Cliëntenraad zorggroep Maas&Waal Vanaf 2012 is zij lid van de centrale Cliëntenraad van zorggroep Maas&Waal. Ze is ook lid en vice voorzitter van de Cliëntenraad Alde Steeg Beuningen. Daarnaast is zij als vrijwilliger actief bij de organisatie van verschillende activiteiten binnen zorgcentrum Alde Steeg. Te denken valt aan het bijwonen van de dodenherdenking in Beuningen door de bewoners en het deelnemen aan activiteiten bij Het Dijkmagazijn.

Fanfare Kunst en Volharding Van 1976-1988 is zij actief geweest als bestuurslid bij Fanfare Kunst en Volharding te Beuningen. Zij zette zich toen vooral in voor het vormen van een nieuw bestuur zodat de Fanfare weer als hechte club verder kon.


De heer A. Boelens (André)
De heer Boelens wordt benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Deze benoeming is gebaseerd op de jarenlange activiteiten die de heer Boelens verricht voor de medemens. Dit komt onder andere tot uiting in het werk dat hij verricht als hoofdagent bij de Landelijke Eenheid. Zijn functie is daar Generalist Intelligence.

Jaarlijks verdrinken nog altijd tientallen mensen in de grote rivieren van Europa. Een aantal van deze rivieren stroomt door Nederland. Regelmatig wordt een stoffelijk overschot van een verdronken persoon in deze rivieren gevonden. Onderzoek naar de plaats en de vaststelling van de identiteit is intensief en vraagt een onvoorwaardelijke inzet.

Hoofdagent Landelijke Eenheid Politie Sinds 1 september 1975 werkt de heer Boelens bij de politie waarvan de laatste 22 jaar als hoofdagent bij de Landelijke Eenheid. Sinds 2002 werkt hij als Generalist Intelligence/coördinator vermiste personen Rivieren. Hij is de enige expert in Nederland op het terrein van drenkelingen in zoetwater. De heer Boelens werkt vanuit het kantoor van de waterpolitie in Nijmegen, aan de Waal. Centraal gelegen en vlakbij Forensische Opsporing van de politie Oost-Nederland in het Betuwse Elst. Hij werkt nauw samen met de Forensische Opsporing. Jaarlijks geeft hij tussen de twintig en dertig onbekende lichamen een naam.

Hij heeft een uitermate hoge inzet als het aankomt op het identificeren van de stoffelijke overschotten die in de rivieren worden gevonden. Zijn vasthoudendheid binnen zijn werk siert hem. In ruim 15 jaar heeft hij een internationaal netwerk opgebouwd. Dit netwerk bestaat onder andere uit politiemensen, forensisch specialisten, tandartsen en pathologen. Hij zorgt ervoor dat hij meestal tot identificatie van de drenkelingen komt. Het werk dat hij doet is van erg grote waarde voor familie of vrienden van de overledene. Hij geeft de slachtoffers een naam en brengt een einde aan de onzekerheid van de familie of vrienden van de overledene. Deze hebben door het werk van de heer Boelens hun dierbaren teruggekregen en kunnen waardig afscheid nemen. Verder ondersteunt hij nabestaanden in het traject na het vrijgeven van het lichaam van de drenkeling.

Zijn voortdurende strijd om steeds weer tot identificatie te komen, kent ook letterlijk als figuurlijk geen grenzen. Hij laat zich dan ook niet beperken door roosters of vastgestelde werktijden. Hij is altijd aanspreekbaar en bereid om ook die werkzaamheden te doen die buiten zijn directe taken vallen.

Stichting RHWW (Reddings Honden Werkgroep Westervoort) Sinds 2011 is de heer Boelens actief als hondengeleider en adviseur waterzoeken bij Stichting RHWW (Reddings Honden Werkgroep Westervoort). Het doel van de RHWW is om reddingshondenteams op te leiden om samen met andere leden van de RHWW als inzetgroep te kunnen meedoen aan inzetten en reddingsoperaties om vermiste personen op te sporen. Hij staat 24/7 klaar om te helpen bij zoekacties naar vermiste personen. Daarnaast is hij, door zijn grote kennis en ervaring, adviseur binnen de RHWW als waterzoekexpert.


De heer A.W. Reuvers (Toon)
De heer Reuvers wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Deze benoeming is gebaseerd op de jarenlange activiteiten die hij verricht/verrichtte op vrijwillige basis voor de medemens.

Dit komt tot uiting in het werk dat de heer Reuvers verricht als bestuurslid binnen de geloofsgemeenschap parochie H. Johannes XXIII. Daarnaast zet hij zich in bij de herdenkingsactiviteiten op 4 mei. Hij is ook mantelzorger.In het verleden was hij actief als bestuurslid bij Voetbalvereniging Ewijk en bij carnavalsvereniging De Dijkvelders te Ewijk.

Mantelzorger De heer Reuvers is vanaf 1976 al ruim 50 jaar mantelzorger. De persoon waaraan hij mantelzorg verleent, is als kind bij hem aan huis. Hij begeleidt hem op alle fronten, zoals ziekenhuis- en huisartsbezoek en verzorging van persoonlijke aard. Denk daarbij aan aankoop van kleding.

Carnavalsvereniging De Dijkvelders In 1978 was de heer Reuvers actief binnen de Carnavalsvereniging De Dijkvelders in Ewijk. In het seizoen 1978-1979 was hij Prins Carnaval bij De Dijkvelders. Hij ging de carnavalsvierders voor in het carnaval. Daarnaast schreef hij jarenlang de buut voor buutreder Wim Faassen. De precieze periode is niet bekend.

Voetbalvereniging Ewijk Van 1994 tot en met 2010 zette hij zich in als bestuurslid (voorzitter) voor de Voetbalvereniging Ewijk. Hij zette zich onder andere actief in voor het 50-jarig jubileum van de voetbalvereniging in 1996, vervanging van de oude kantine door de groeiende aantal leden en een grote verbouwing van het sportpark. In 2008 werd de basis gelegd voor het opknappen van de voetbalvelden. In 2010 vond de officiële opening plaats van het compleet vernieuwde gebouw. Voetbalvereniging Ewijk was eindelijk klaar voor de toekomst en was er een stevige basis gelegd voor de groei in de toekomst.

Parochie Johannes XXIII De heer Reuvers is vanaf 2006 actief binnen de geloofsgemeenschap Parochie H. Johannes XXIII (voor heen parochie Ewijk-Winssen) en zette zich in voor de fusie met de parochie in Beuningen. Hij is begonnen als voorzitter en later als penningmeester. Hij is lid van de contactraad van Ewijk en onderhoudt mede het contact tussen het bestuur en de geloofsgemeenschap. Verder is hij actief voor Charitas, de Kerkbalans en zette hij zich in bij de voorbereiding van het 100-jarig jubileum (oktober 2017) van de kerk in Ewijk.

Oorlogsmonument Ewijk In 2009 was hij mede-initiatiefnemer voor de oprichting van het oorlogsmonument in Ewijk . Hij heeft de lokale basisschool gestimuleerd tot adoptie van het monument. Dit oorlogsmonument is op 4 mei 2013 onthuld. Dit oorlogsmonument is om de herinnering aan de tien slachtoffers vast te houden. Onder deze slachtoffers waren vijf inwoners van Ewijk, twee evacuees en drie Britse militairen. Zes van deze slachtoffers kwamen om het leven door een explosie. Dit waren de drie Britse soldaten en drie kinderen. Hij organiseert de herdenking op 4 mei.

Verder blijkt uit ondersteuningsbrieven van de familie dat hij zich in zijn vrije tijd ook op verschillende manieren inzet;. Hij helpt onder andere bij het invullen van de belastingformulieren. vroeger was hij Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand.


De heer A.W. Reuvers (Toon)
De heer Reuvers wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Deze benoeming is gebaseerd op de jarenlange activiteiten die hij verricht/verrichtte op vrijwillige basis voor de medemens.

Dit komt tot uiting in het werk dat de heer Reuvers verricht als bestuurslid binnen de geloofsgemeenschap parochie H. Johannes XXIII. Daarnaast zet hij zich in bij de herdenkingsactiviteiten op 4 mei. Hij is ook mantelzorger.In het verleden was hij actief als bestuurslid bij Voetbalvereniging Ewijk en bij carnavalsvereniging De Dijkvelders te Ewijk.

Mantelzorger De heer Reuvers is vanaf 1976 al ruim 50 jaar mantelzorger. De persoon waaraan hij mantelzorg verleent, is als kind bij hem aan huis. Hij begeleidt hem op alle fronten, zoals ziekenhuis- en huisartsbezoek en verzorging van persoonlijke aard. Denk daarbij aan aankoop van kleding.

Carnavalsvereniging De Dijkvelders In 1978 was de heer Reuvers actief binnen de Carnavalsvereniging De Dijkvelders in Ewijk. In het seizoen 1978-1979 was hij Prins Carnaval bij De Dijkvelders. Hij ging de carnavalsvierders voor in het carnaval. Daarnaast schreef hij jarenlang de buut voor buutreder Wim Faassen. De precieze periode is niet bekend.

Voetbalvereniging Ewijk Van 1994 tot en met 2010 zette hij zich in als bestuurslid (voorzitter) voor de Voetbalvereniging Ewijk. Hij zette zich onder andere actief in voor het 50-jarig jubileum van de voetbalvereniging in 1996, vervanging van de oude kantine door de groeiende aantal leden en een grote verbouwing van het sportpark. In 2008 werd de basis gelegd voor het opknappen van de voetbalvelden. In 2010 vond de officiële opening plaats van het compleet vernieuwde gebouw. Voetbalvereniging Ewijk was eindelijk klaar voor de toekomst en was er een stevige basis gelegd voor de groei in de toekomst.

Parochie Johannes XXIII De heer Reuvers is vanaf 2006 actief binnen de geloofsgemeenschap Parochie H. Johannes XXIII (voor heen parochie Ewijk-Winssen) en zette zich in voor de fusie met de parochie in Beuningen. Hij is begonnen als voorzitter en later als penningmeester. Hij is lid van de contactraad van Ewijk en onderhoudt mede het contact tussen het bestuur en de geloofsgemeenschap. Verder is hij actief voor Charitas, de Kerkbalans en zette hij zich in bij de voorbereiding van het 100-jarig jubileum (oktober 2017) van de kerk in Ewijk.

Oorlogsmonument Ewijk In 2009 was hij mede-initiatiefnemer voor de oprichting van het oorlogsmonument in Ewijk . Hij heeft de lokale basisschool gestimuleerd tot adoptie van het monument. Dit oorlogsmonument is op 4 mei 2013 onthuld. Dit oorlogsmonument is om de herinnering aan de tien slachtoffers vast te houden. Onder deze slachtoffers waren vijf inwoners van Ewijk, twee evacuees en drie Britse militairen. Zes van deze slachtoffers kwamen om het leven door een explosie. Dit waren de drie Britse soldaten en drie kinderen. Hij organiseert de herdenking op 4 mei.

Verder blijkt uit ondersteuningsbrieven van de familie dat hij zich in zijn vrije tijd ook op verschillende manieren inzet;. Hij helpt onder andere bij het invullen van de belastingformulieren. vroeger was hij Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand.


Snel op de hoogte blijven over het belangrijkste nieuws uit de regio? Volg/like onze facebookpagina!