Financiële cijfers Berg en Dal laten stijgende lijn zien

 

BERG EN DAL - De gemeente Berg en Dal gaat er de komende jaren financieel op vooruit. De gemeente verwacht in 2018 nog een tekort, maar dat tekort wordt de jaren erna kleiner. Vanaf 2021 houdt de gemeente geld over. Dit blijkt uit de Voorjaarsnota en de Kadernota die het college aan de gemeenteraad heeft aangeboden.

Voorjaarsnota
In de Voorjaarsnota 2018 staat hoe de gemeente er nu voorstaat ten opzichte van de begroting die voor dit jaar is gemaakt. Als iets gevolgen heeft voor de latere jaren, is dit ook meegenomen. De kosten voor het sociaal domein (jeugd en Wmo) en voor doelgroepenvervoer zijn fors toegenomen. De grootste voordelen worden veroorzaakt door de dividenduitkering van de BNG (Bank Nederlandse Gemeenten) en de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Dit laatste is het geld dat de gemeenten van het Rijk ontvangt. In het regeerakkoord staat dat de Nederlandse gemeenten de komende jaren meer geld krijgen. Dit voordeel is meegenomen in de cijfers.

Volgens de Voorjaarsnota krijgt de gemeente over 2018 een tekort van bijna € 1,7 miljoen.

Kadernota
In de Kadernota 2019 heeft het college onder meer nieuwe ontwikkelingen opgenomen, die spelen vanaf 2019. Ook is het coalitieakkoord van het nieuwe college verwerkt in de Kadernota.

Vooral de geplande bezuinigingen op het sociaal domein hebben een gunstig effect op de cijfers. Het gaat hier om bijna € 1,4 miljoen in 2022. ''Daarnaast verwachten we een hogere uitkering van het Rijk van bijna € 750.000.'' Zo meldt de gemeente Berg en Dal.

De effecten van de Kadernota leiden tot een tekort van € 466.000 in 2019 en € 6.000 in 2020. De jaren daarna laten een plus zien. In 2022 is het geraamde overschot € 672.000. De gemeente heeft nog geen rekening gehouden met de informatie die ze deze week van het Rijk ontving. Deze informatie gaat over het geld dat de gemeente van het Rijk ontvangt. Deze informatie wordt op korte termijn doorgerekend.

Sluitende begrotingen De gemeente werkt toe naar sluitende begrotingen. Dat betekent dat de jaarlijkse kosten en opbrengsten met elkaar in evenwicht zijn. De Kadernota is een eerste aanzet hiertoe. Wethouder Sylvia Fleuren van Financiën: “Uitgangspunt is en blijft dat de gemeente haar gezonde financiële positie behoudt. Indien nodig neemt de gemeente maatregelen om dit zo te houden.”

Waar staat meer informatie? De Voorjaarsnota en Kadernota vindt u hier. Daar vindt u ook de respectievelijke raadsvoorstellen waarin een samenvatting staat.


Snel op de hoogte blijven over het belangrijkste nieuws uit de regio? Volg/like onze facebookpagina!

Meer nieuws uit Berg en Dal

Berg en Dal zet eerste stap naar een 'erfgoednet'

BERG EN DAL - De gemeente Berg en Dal heeft besloten om financieel bij te dragen aan een Erfgoednet Berg en Dal. Dit is een digitaal platform waarop organisaties hun collecties...

Lees meer...


Telefonische dienstverlening Berg en Dal verbeterd

BERG EN DAL - De gemeente Berg en Dal heeft de afgelopen periode haar telefonische dienstverlening laten onderzoeken. De gemiddelde score uit dit onderzoek is een 6,2. Dit is...

Lees meer...


Subsidie erfgoedprojecten gemeente Berg en Dal

BERG EN DAL - Het college van Berg en Dal heeft besloten een subsidie toe te kennen aan zes erfgoedprojecten. Deze projecten bestaan uit heel diverse erfgoedactiviteiten in...

Lees meer...


‘Doe mee-regeling’ gemeente Berg en Dal uitgebreid

BERG EN DAL - De gemeenteraad van Berg en Dal heeft ingestemd met een nieuwe, uitgebreidere ‘Doe mee-regeling’. In de nieuwe regeling wordt meer vergoed voor kinderen uit...

Lees meer...


Opening zwembad de Lubert Groesbeek [UPDATE]

UPDATE:  Na een halfjaar verbouwen is het zover. Zwembad de Lubert is vernieuwd! Op woensdag 4 juli om 18.00 uur opent het nieuwe zwembad haar deuren.

Lees meer...


Aanpassing starterslening gemeente Berg en Dal

BERG EN DAL - De starterslening is bedoeld om starters op de woningmarkt financieel te ondersteunen bij de aankoop van een woning. 

Lees meer...


Meerwijkselaan drie weken afgesloten

BERG EN DAL - De Meerwijkselaan in Berg en Dal is van 11 juni t/m 29 juni afgesloten voor al het doorgaande verkeer tussen de Nijmeegsebaan en de Postweg.

Lees meer...


Waarschuwing bij hondenveldjes Beek en Leuth

BEEK / LEUTH - Op de hondenveldjes aan de Patrijsstraat in Beek en aan de Pinksterbloemstraat in Leuth moeten hondeneigenaren de poep van hun viervoeter zelf opruimen.

Lees meer...


Gemeente Berg en Dal sluit ook het jaar 2017 af met een plus

BERG EN DAL - De gemeente Berg en Dal heeft 2017 afgesloten met een plus van € 1.222.000. Dit blijkt uit de jaarstukken die het college aan de gemeenteraad heeft gestuurd.

Lees meer...


Jaarlijkse Veteranendag in Groesbeek

GROESBEEK - Op vrijdag 29 juni wordt de jaarlijkse Veteranendag gehouden in het Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944 -1945 in Groesbeek. Alle veteranen die in de gemeente Berg en...

Lees meer...