Radio 024: De Beste Classics & Hits !


Classics & hits
Nu: De 024 Avondturen
DJ: Nonstop
Gemeente Berg en Dal sluit ook het jaar 2017 af met een plus

 

BERG EN DAL - De gemeente Berg en Dal heeft 2017 afgesloten met een plus van € 1.222.000. Dit blijkt uit de jaarstukken die het college aan de gemeenteraad heeft gestuurd.

Geld naar 2018 en naar de algemene reserve.
Een deel van dit bedrag, € 106.000, is bedoeld voor budgetten die overgeboekt worden van 2017 naar 2018. Dit zijn kosten die in 2017 gepland waren, maar toen niet uitgegeven zijn. Op deze manier is er in 2018 weer budget voor deze uitgaven. ''De € 1.116.000, die dan nog overblijven, gaan naar onze spaarpot, de algemene reserve. Tenminste, dat stelt het college aan de raad voor.''

Toelichting
Het college heeft in de jaarstukken het bedrag van € 1.222.000 verder toegelicht. Ten opzichte van de laatste ramingen wijken de cijfers € 559.000 gunstig af. Het gaat hier om heel veel posten. Meevallers zijn bijvoorbeeld resultaten van de grondexploitatie, het geld dat de gemeente van het rijk krijgt (algemene uitkering) en het lagere tekort op het sociaal domein.

Wat vindt de wethouder?
Wethouder Sylvia Fleuren (Financiën) zegt over de jaarstukken: “In onze gemeente ging in 2017 ongeveer € 90 miljoen om. We proberen onze uitgaven en inkomsten zoveel mogelijk in evenwicht te houden en zo goed mogelijk in het schatten. Het verschil van € 559.000 is minder dan 1% van onze omzet. Onze inschattingen zijn daarmee goed geweest.”


Snel op de hoogte blijven over het belangrijkste nieuws uit de regio? Volg/like onze facebookpagina!