Radio 024: De Beste Classics & Hits !


Classics & hits
Nu: De 024 Avondturen
DJ: Nonstop
Verminderen van wateroverlast gemeente Berg en Dal

Foto: gemeente Berg en Dal

BERG EN DAL - Diverse straten in de gemeente Berg en Dal stonden dinsdag 29 mei blank. Bij meerdere mensen is regenwater het huis of een ander gebouw binnengekomen met alle ellende die dat met zich meebrengt. Enkele collegeleden hebben getroffen inwoners bezocht en deze ellende zelf kunnen zien. De urgentie om de wateroverlast aan te pakken was en is groot bij de gemeente. 


''Als onze inwoners zelf ook maatregelen treffen op hun eigen terrein kunnen we de overlast veel verder terugdringen. Overlast voorkomen kan niet, gezamenlijk deze beperken wel.'' Aldus de gemeente Berg en Dal.

Wethouder Annelies Visser: “Ook gisteren hebben verschillende inwoners helaas moeten ervaren wat een ellende de wateroverlast met zich meebrengt. Als de gemeente én onze inwoners alles doen wat in onze mogelijkheden ligt kunnen we samen de overlast zoveel mogelijk beperken”.

Wat doet de gemeente om de wateroverlast te verminderen

  • Op verschillende plekken is/wordt de bestaande riolering vervangen door een gescheiden systeem. Het regenwater wordt hier apart ingezameld en via poreuze buizen (buizen met gaatjes) in de bodem geïnfiltreerd. Hiermee wordt het riool ontlast en geen (relatief schoon) regenwater naar de zuivering afgevoerd.
  • Verder zijn/worden er een aantal extra uitstroompunten gemaakt vanuit het regenwaterriool om de afvoercapaciteit van de riolering te vergroten. Zo ontstaat er minder snel water op straat.
  • Om de aanvoer van regenwater terug te dringen zijn zogeheten verticale infiltratiebuizen geboord. Deze buizen zijn 6m diep. Regenwater wordt via deze verticale buizen in de ondergrond geïnfiltreerd.
  • De opvangcapaciteit van zogeheten bergingsriolering is/wordt vergroot.
  • De gemeente kijkt naar herinrichting van straten, zodat het water door de straten wegstroomt langs de huizen in plaats van de huizen in.
  • De gemeente voert gesprekken met grondeigenaren om hun grond aan te kopen om daar het water naar toe te leiden en op te vangen . 

Wat kunnen inwoners zelf doen
''Als we alleen op gemeentegronden maatregelen treffen kunnen we de wateroverlast onvoldoende terugdringen. We bereiken meer wanneer ook inwoners op eigen terrein maatregelen nemen.'' Aldus de gemeente Berg en Dal. 

Op hohohoosbui.nl kunnen inwoners bekijken hoe ze eenvoudig zelf maatregelen kunnen treffen, zoals het vergroenen van hun tuin of hun regenpijp afkoppelen van het riool.

Snel op de hoogte blijven over het belangrijkste nieuws uit de regio? Volg/like onze facebookpagina!