Gemeente Berg en Dal pakt wateroverlast aan

Foto: retentievoorziening ’t Groeske - Groesbeek

BERG EN DAL - Door de klimaatverandering vallen er de laatste jaren lokaal steeds vaker zwaardere buien. Voorkomen van overlast kan helaas niet, wel verminderen. Daarom heeft de gemeente Berg en Dal de afgelopen periode al diverse aanpassingen gedaan. En ook in de (nabije) toekomst staan verschillende projecten ingepland. 


Daarnaast zal de gemeente samen met particulieren gaan kijken wat zij zelf nog kunnen doen om overlast te beperken. In ‘het laag’ (Millingen, Ooij, Leuth, Kekerdom etc.) zijn projecten uitgevoerd waarbij de gemeente gescheiden riolering heeft aangelegd. Doel daarvan is meer om de rioolwaterzuivering te ontlasten en geen (relatief schoon) regenwater naar de zuivering af te voeren. De wateroverlast manifesteert zich vooral in de hellende gebieden: Beek, Ubbergen, Heilig Landstichting, Groesbeek, Berg en Dal en Breedeweg.

Aanleg park ’t Groeske - Groesbeek
In het centrum van Groesbeek is in 2014 een grote retentievoorziening aangelegd in de vorm van park ’t Groeske. Bij zware regenbuien kan er tijdelijk veel regenwater in deze retentie worden geborgen. Het regenwater dat in het nieuwe centrum en de nieuwe gebouwen van Mariëndaal valt wordt rechtstreekse naar deze retentie afgevoerd. Daarnaast kan overvloedig regenwater vanaf de Dorpsstraat bovengronds naar de retentie stromen. Vanuit de retentie wordt het water gedoseerd afgevoerd via De Groesbeek.

Herinrichting Hoflaan - Groesbeek
In het voorjaar van 2017 is het voorste gedeelte van de Hoflaan opnieuw ingericht. Daarbij is de gemengde riolering (vuilwater en regenwater door 1 buis) vervangen door een gescheiden systeem. Regenwater dat voorheen via het riool werd afgevoerd wordt nu via een apart buizenstelsel rechtstreeks geloosd op de retentievoorziening in park ’t Groeske. Hiermee komt er meer ruimte in het riool voor de afvoer van regenwater uit straten waar nog wel gemengde riolering ligt. Binnen enkele jaren wordt ook het achterste gedeelte van de Hoflaan opnieuw ingericht. Het is de bedoeling ook het regenwater dat op dit deel valt rechtstreeks op de retentievoorziening te lozen.

Herinrichting Dries - Groesbeek
Dit najaar (op dit moment in uitvoering) wordt het bovenste gedeelte van de Dries opnieuw ingericht. Ook hier vervangt de gemeente de gemengde riolering door een gescheiden systeem. Het regenwater wordt hier apart ingezameld en via poreuze buizen (buizen met gaatjes) in de bodem geïnfiltreerd. Hiermee wordt het riool ontlast en de aanvoer van regenwater richting het centrum van Groesbeek verminderd.

Verbetermaatregelen riolering wijk Lage Horst
De komende weken wordt de riolering in de wijk Lage Horst verbeterd. Dit omdat in deze wijk regelmatig sprake is geweest van wateroverlast. Onder andere wordt op het terrein van het woonwagenkamp aan de Nieuwe Drulseweg gescheiden riolering aangelegd. Verder worden er een aantal extra uitstroompunten gemaakt vanuit het regenwaterriool op de Drulsebeek om de afvoercapaciteit van de riolering te vergroten. Zo ontstaat er minder snel water-op-straat, wat uiteindelijk leidt tot wateroverlast.

Verticale infiltratie diverse wegen - Heilig Landstichting
Kern Heilig Landstichting is aangesloten op het rioolstelsel van gemeente Nijmegen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van grote pompen. Als er teveel regenwater wordt aangevoerd kunnen de pompen dit niet aan en ontstaat er wateroverlast. Om de aanvoer van regenwater terug te dringen zijn in 2012 ruim 100 zogeheten verticale infiltratiebuizen geboord. Deze buizen zijn 6m diep. Regenwater wordt via deze verticale buizen in de ondergrond geïnfiltreerd.

Herinrichting wijk Hamersveld - Berg en Dal
In 2014/2015 is de wijk Hamersveld opnieuw ingericht. Ook hier zijn verticale infiltratiebuizen toegepast om het riool te ontlasten. In het verleden was er regelmatig sprake van wateroverlast rond het laagste punt in de wijk aan de Nachtegaalweg. De situatie is hier wezenlijk verbeterd. Ook wordt er minder regenwater afgevoerd naar de Oude Kleefsebaan en uiteindelijk richting gemeente Nijmegen.

Vergroting bergingsriool Kwakkenberglaan - Berg en Dal
Net als kern Heilig Landstichting is kern Berg en Dal aangesloten op het rioolstelsel van gemeente Nijmegen. In het verleden zijn er met Nijmegen afspraken gemaakt over de hoeveelheid water welke de gemeente Berg en Dal naar Nijmegen mag afvoeren. Vlak voor de overgang naar Nijmegen, in de Kwakkenberglaan, is in de jaren ‘60 een bergingsriool aangelegd zodat bij regen het water tijdelijk vastgehouden wordt en gedoseerd wordt afgevoerd naar Nijmegen. Sindsdien is kern Berg en Dal gegroeid, is er steeds meer verhard oppervlak op de riolering aangesloten en neemt de intensiteit van de buien toe. Het bergingsriool loopt dan ook regelmatig over, met wateroverlast in met name gemeente Nijmegen tot gevolg. In 2018 wordt het bergingsriool vervangen en direct fors vergroot.

Herinrichting Waterstraat - Beek
Er wordt gekeken naar de mogelijkheden om de herinrichting van de Waterstraat aan te grijpen om bij extreme buien meer water door de Waterstraat te leiden. Dit om met name de kwetsbare Bongerdstraat en Esdoornstraat te ontzien. Uitvoering gepland in 2018.

Verbetermaatregelen riolering kern Breedeweg
Kern Breedeweg is, mede door de lage ligging ten opzichte van de westelijk gelegen agrarische percelen, erg kwetsbaar waar het gaat om wateroverlast. In de periode 2000-2008 zijn diverse straten afgekoppeld van de riolering door de aanleg van infiltratieriolen met poreuze buizen. In 2004 is het duikkerriool in de St Antoniusweg vergroot, om sneller en meer water af te kunnen voeren naar de Leigraaf. Tevens is in de bocht bij de kerk een grote bergingsvoorziening aangelegd. In 2013 zijn de Beukstraat en delen van de Hazelaarstraat en Kruksebaan afgekoppeld mbv verticale infiltratiepijpen.


Op het Meerjareninvesteringsplan staan diverse projecten opgenomen om wateroverlast te verminderen. Het gaat om projecten in de kernen Beek, Ubbergen en Breedeweg en een project rond de Van de Veldeweg in Groesbeek. In een aantal gevallen werkt de gemeente samen met Waterschap Rivierenland om de wateroverlast te verminderen Het Waterschap beheert de sloten en watergangen.

Waar het riolering en wateroverlast aangaat kan een verbetering in de ene straat een positief effect hebben op de situatie een aantal straten verderop.
Verantwoordelijk wethouder Alex ten Westeneind: ”Samen met de betrokkenheid en hulp van onze inwoners beperken we de wateroverlast tot een minimum. Voorkomen is niet reëel gezien de klimaatverandering; de overlast zoveel mogelijk beperken wel.”

Meld overlast
Om de gebieden waar overlast is nog nauwkeuriger in kaart te brengen stelt de gemeente meldingen van wateroverlast erg op prijs. Foto’s en/of filmpjes van de wateroverlast worden in een speciaal computersysteem ingevoerd en dragen bij aan de aanpak van de wateroverlast. Inwoners kunnen meldingen doen bij Nick Coppens, telefonisch via 14024 of via de email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Gevolgen klimaatverandering pakken we samen op
De wateroverlast is voornamelijk een gevolg van de klimaatverandering. De gevolgen aanpakken is een gezamenlijke verantwoordelijkheid vanverschillende instanties/overheden én de inwoners van Berg en Dal. ''Met alleen maatregelen van de instanties/overheden redden we het niet'', aldus de gemeente. Wat iedereen zelf kan doen om de wateroverlast te minimaliseren kan je zien op www.hohohoosbui.nl.


Snel op de hoogte blijven over het belangrijkste nieuws uit de regio? Volg/like onze facebookpagina!

Ander nieuws uit Berg en Dal

VERMIST: 57-jarige Bert Kersten uit Groesbeek

GROESBEEK - Sinds dinsdagochtend 12 december j.l. wordt de 57-jarige Bert Kersten uit Groesbeek vermist. ''Het is niks voor Bert om zo lang niks van zich te laten horen.'' Zo...

Lees meer...


Twee bestelbussen opengebroken Beek Ubbergen

BEEK UBBERGEN - In de nacht van 14 op 15 december zijn er in Beek Ubbergen twee bestelbussen opengebroken. Aan de Plataanstraat en in de Wilgenlaan stonden de twee bussen...

Lees meer...


VERMIST: 17-jarige Virgil Jetten vanaf het Werkenrode terrein

GROESBEEK - Sinds 12 december 2017 omstreeks 19:30 uur is Virgil Jetten, 17 jaar oud, vermist vanaf het Werkenrode terrein in Groesbeek. Hij is samen met een andere jongen...

Lees meer...


Lichtjes op de Canadese begraafplaats in Groesbeek

GROESBEEK - In 2016 is de traditie geboren om op kerstavond alle graven op de Canadese begraafplaats in warm kaarslicht te zetten. Met 80 vrijwilligers en 800 bezoekers was het...

Lees meer...


Dar haalt zaterdag oud papier op in Groesbeek

GROESBEEK - Op zaterdag 9 december kon Dar het oud papier in Groesbeek niet inzamelen. Dar zamelt het oud papier hier alsnog in op zaterdag 16 december vanaf 9:00 uur. Is een...

Lees meer...


Heel Millingen aan de Rijn 'verLED'

MILLINGEN AAN DE RIJN - Vanaf woensdag 20 december is nagenoeg heel Millingen aan de Rijn voorzien van lichtmasten/lantaarnpalen met LED-verlichting. Om 12.00 uur vervangen de...

Lees meer...


Gladheid bestrijden in de gemeente Berg en Dal

BERG EN DAL - In de winter zijn de strooiwagens van de gemeente Berg en Dal 24 uur per dag beschikbaar om te strooien waar het nodig is. Door de temperatuur en verwachte...

Lees meer...


Inzamelactie voor voedselbank in Berg en Dal

BERG EN DAL - Van woensdag 6 tot en met woensdag 20 december wordt er in de gemeente Berg en Dal een voedselinzamelactie voor de voedselbank gehouden. 

Lees meer...


Burgemeester Slinkman schrijft mee tegen onrecht

BERG EN DAL - Donderdag 7 december schrijven burgemeester Mark Slinkman en leerlingen van basisschool De Biezenkamp tussen 14.00 en 15.00 uur brieven voor Amnesty International.

Lees meer...


Opening nieuw fietspad Biesseltsebaan Groesbeek

GROESBEEK - Woensdag 6 december opent wethouder Alex ten Westeneind officieel het nieuwe fietspad aan de Biesseltsebaan in Groesbeek. De gemeente heeft hiermee een volgende...

Lees meer...