Radio 024: De Beste Classics & Hits !


Classics & hits
Nu: De 024 Nachttrein
DJ: Nonstop
Breng uw idee tot leven op de 'Motiemarkt' in Beuningen

 

BEUNINGEN - Op donderdagavond 27 september organiseert de gemeenteraad van Beuningen een motiemarkt. Een markt waarop inwoners ideeën direct aan de man kunnen brengen bij raadsleden. Zijn raadsleden enthousiast over een idee dan kunnen zij dit adopteren en via een motie inbrengen bij de raad van 6 november. Inwoners die ideeën of plannen hebben om Beuningen nog mooier, groener, socialer of veiliger maken, zijn van harte uitgenodigd om hun idee of plan te presenteren.

De motiemarkt is bedoeld om de inwoners in de gemeente op een creatieve wijze te betrekken bij de beslissingen van de gemeenteraad. De motiemarkt is een plek waar inwoners ideeën kunnen voorleggen aan gemeenteraadsleden die Beuningen mooier, groener, veiliger of socialer maken. De raadsleden willen graag weten waar (extra) aandacht voor nodig is. Daarom organiseert de gemeenteraad deze motiemarkt. De motiemarkt vindt plaats op donderdag 27 september van 19.30 uur tot 21.45 uur in de hal van het gemeentehuis in Beuningen, Van Heemstraweg 46.

Aanmelden
Wie een idee heeft en wil dat dit idee door de politiek wordt geadopteerd en vertaald in een motie, kan zich aanmelden bij de griffie. Belangrijk is dat een initiatiefnemer een formulier invult. Op beuningen.nl/motiemarkt staat dit formulier. Aanmelden kan tot donderdagmiddag 13 september 12.00 uur via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Daarna is aanmelden niet meer mogelijk.

Spelregels over uw en de rol van de gemeente
Als een idee wordt omgezet in een motie en wordt aangenomen door de gemeenteraad, is de indiener ook de initiatiefnemer voor de uitvoering van de motie. De gemeente ondersteunt hierbij. Hoe is afhankelijk van het idee. Dat kan bijvoorbeeld in vorm van een stimuleringsbijdrage. Of de indiener kan gebruik maken van de kennis en kunde van de ambtenaren. De gemeenteraad heeft 10.000 euro beschikbaar gesteld om ideeën te realiseren die uiteindelijk vanuit de motiemarkt door de gemeenteraad worden aangenomen. Bedrijven en (maatschappelijke) organisaties mogen ook meedoen aan de motiemarkt, maar zij moeten wel een idee presenteren dat buiten de eigen bedrijfsmatige activiteiten valt en direct ten goede komt aan de Beuningse samenleving. Bijvoorbeeld een speeltuintje dat in de buurt van het bedrijf ligt en, dat ze graag met inwoners willen opknappen. In sommige gevallen is het beter om voor een idee via de reguliere kanalen subsidie (Algemene subsidieverordening) aan te vragen bij het college van B&W. Daarom bekijkt de gemeente eerst de ingediende ideeën. Mocht het zo zijn dat het idee voor subsidie in aanmerking komt, dan laat zij dit weten aan de initiatiefnemer.

Advies nodig
Inwoners die advies nodig hebben over een idee, of af willen stemmen hoe een idee beter of praktischer te maken is, kunnen contact opnemen met de denktank Bewonersbetrokkenheid. Ze zijn te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Meer informatie
Kijk op beuningen.nl/motiemarkt voor meer informatie. Hier staat ook een lijst met vragen en antwoorden over de ideeënmarkt.

Wat is een motiemarkt?
Iedere aangemelde inwoner krijgt een plek op de markt achter een marktkraam. Op de marktkraam staat de naam en het onderwerp. Raadsleden bezoeken de kraampjes op de markt. Ze gaan in gesprek om te zien of er ideeën tussen zitten die ze interessant vinden. De initiatiefnemer overtuigt het bezoekende raadslid van zijn of haar idee. Daarna kan het raadslid het idee adopteren. Is er een 'match'? Dan ondertekenen het raadslid en de initiatiefnemer het marktformulier en leveren ze dit in bij de marktmeester, de burgemeester. Hierna werkt het raadslid samen met de initiatiefnemer aan het opstellen van een motie.

Van idee naar politieke invloed
Op 6 november tijdens de raadsvergadering dienen politieke partijen de moties van de motiemarkt in. Ze geven dan aan wat ze van de motie vinden en of ze van plan zijn om met de motie in te stemmen. Na dit debat wordt er over de motie gestemd. Als een meerderheid van de raad de motie aanneemt, wordt de motie in de regel uitgevoerd door het dagelijks bestuur van de gemeente, het college van burgemeester en wethouders. Het aannemen van een motie is dus een middel van de gemeenteraad om invloed uit te oefenen op het beleid.


Snel op de hoogte blijven over het belangrijkste nieuws uit de regio? Volg/like onze facebookpagina!